11. júna 2016

Ponúkané služby

Ponúkame Vám profesionálne služby v oblasti revízií elektrických zaradení nízkeho a vysokého napätia, v objektoch bez aj s nebezpečenstvom výbuchu :

 • Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení ( OPaOS EZ )
 • Bleskozvodov
 • Spotrebičov
 • Ručného náradia
 • Trasovanie káblov
 • Zameranie porúch energetických káblov
 • Identifikácia káblov zo zväzku
 • Zameranie plášťových porúch káblov
 • Napäťové skúšky príložným napätím do 10kV
 • Termovízne prehliadky elektroinštalačných a energetických zariadení
 • Projektovanie elektrických prípojok
 • Technické prehliadky
 • Pravidelnú údržbu zariadení
 • Práce s VN zariadeniami
 • Dozory
 • Poradenstvo
 • Projekčné práce
 • Geodetické práce

Východiskové, pravidelné revízie elektrických zariadení  – vyhradených technických zariadení – revízie v priemyselných objektoch, rodinných domoch, bytovkách, bankách, školách, kúpeľných zariadeniach, hoteloch, reštauráciach a iných zariadeniach.

V zmysle Zákona NR SR číslo 124/2006 Z.z., vyhlášky  MPSVaR  číslo 508/2009 Z.z. a ďalších súvisiacich.