Elektro revízie

Služby

Ponuka našich služieb
Go to Ponuka služieb

Ponuka služieb

V prvom rade ponúkame profesionalitu.

Go to Ponúkame

Ponúkame

Ponuka zariadení.

Go to Ceny služieb

Ceny služieb

Všetko je vec dohody.

Go to Referencie

Referencie

Spokojnosť klientov je dôkazom kvality našich služieb.

Go to Otázky a odpovede

Otázky a odpovede

Prečo treba vykonávať revízie elektrických zariadení

O nás

Ponúka služieb v oblasti revízií NN a VN zariadení
Profesionalita je u nás na prvom mieste

Naším cieľom je poskytovať svojím zákazníkom kvalitné služby na profesionálnej úrovni. Tomu zodpovedá aj profesionalita a kvalifikovanosť , pravidelná účasť na odborných školeniach.

Striktné dodrziavanie platných predpisov STN, STN-EN, IEC je u nás samozrejmosťou. Naša profesionalita je potvrdená aj platnými osvedčeniami a certifikátmi vydanými TI SR“ podľa vyhlášky 508/09 Z.z.. Disponujeme aj certifikátom STN EN ISO/IEC 17024:2013.

Stále sa usilujeme o zlepšovanie našich služieb tak, aby sme prevýšili očakávania, s ktorými k nám prichádzate. Na výkon svojej činnosti používame meraciu techniku tej najvyššej kvality ( MEGGER - FLUKE ).

Veľmi radi Vám pomôžemeFakturačné údaje:
A.D.P.-Energo s.r.o.
IČO: 51 641 747
DIČ: 2120740732
Č. živn.reg.: 110-266193, OR. Vložka číslo: 127470/B

Adresa:
Novackého 564/8
Bratislava, 841 04

Telefón :
+421 910 306 306